Планина > tortomanin > База Белмекен - Белмекенско езеро
Странна рокерска чешма край реката
Връх Софан?
Поредната мочурлива поляна
Единият от двата средни върха
Белмекенско или Равнивръшко езеро
Езерото с хижата
Към Костенец
Сивричал или Острец
Аз и ти, и ние двама, ние с теб и други няма...
Язовир Белмекен